Skriva en memoar

Skriva memoarer

Memoarer eller självbiografi är en berättelse om ett liv. En memoar är något alla kan skriva. Vissa kanske känner att deras liv inte varit spännande nog, men om du tänker på saken inser du nog att även det vardagliga kan göras spännande. Det finns många olika sätt och vinklar att redogöra händelser på. Inte heller behöver det vara en bok som riktar sig till den stora allmänheten.

Med dagens förenklade boktryckeri som kallas print-on-demand, kan man trycka upp bara ett litet antal böcker. Om det nu rör sig om en livsberättelse kan den säkert locka läsare inom släkt- och bekantskapskrets. Det är inte bara Ranulph Fiennes  eller Anthony Kiedis som har något att berätta.

Ett annat sätt att använda sig av upplevelser ur levande livet kan vara att skriva kortare berättelser, noveller. En händelse kan ligga som grund och med denna som utgångspunkt kan man lägga till fantasi och utveckla historien. Då blir det fiktion. Den som har förmågan att uttrycka sig i skrift skall inte dra sig för att ge sig på författandet. Man vet inte hur det lyckas förrän efter genomfört prov.

Vi har tagit upp tips om att dokumentera minnen tidigare. Det går alldeles utmärkt att hämta inspiration från bloggar, gamla dagböcker, gästböcker, bilder och video med mera.

Om man hellre tycker om att berätta med ord, kan man göra det i Windows Movie Maker. Där spelas rösten in och läggs till bilder som ordnats i ett så kallat bildspel. Det går också utmärkt att lägga in video med ljud mellan varven. Det kan också bli ett bra komplement till en memoar, särskilt om den skrivs framförallt för släkt och vänner.