Dokumentera minnen

Minnen

Att skriva ned och eller publicera saker och ting innebär inte alltid att det är något som är ämnat för andra att läsa eller se. Det kan även ha som avsikt att minnas eller bearbeta något.

Vardagsminnen

Vardagsminnen är kanske inte något man tänker så mycket eftersom det är just vardagen. Men faktum är nog ändå att vi idag är bättre på att dokumentera vardagen tack vare bloggar och sociala medier. I sociala medier så är det i regel korta inlägg om åsikter och händelser i livet. Bloggen fungerar som en nutidens dagbok – med skillnaden att den i regel är publik och tillgänglig för andra att läsa, något som man traditionellt förstås inte fått göra med dagboken.

Kanske är det så att bloggen gjort människor mer transparenta än tidigare eftersom man väljer att delge andra med så mycket information från sitt privatliv. Nu är förstås inte bloggen det enda sättet att minnas sina vardagsminnen, vi har ju idag stor möjlighet att dokumentera med både bild och video med våra telefoner. Exempel på en blogg som åsyftas är denna som heter just Vardagsbloggen.

Minnen från barndom

Det ovanstående innebär förstås även att dokumentation av barns uppväxt har förändrats i den mån att det är så mycket lättare med själva dokumentationen. Men även om det är härligt med bilder och filmer närmast till leda, så finns det några klassiker som ändå hänger kvar som fina traditioner. Det vi tänker på är exempelvis minnesböcker från dop och födelsedagar. I ”gästböcker” kan gästerna på barnets dop eller födelsedag, skriva ned sina namn och hälsningar inför framtiden. Detta blir roligt för barnen att läsa och höra om i framtiden. Detta kan ingen ny teknologi i världen förändra.