Bra och trovärdiga rekommendationstexter

shutterstock_252218929

Rekommendationstexter, inom vilket ämne de än må vara, kan göra starka intryck och påverka många människor. Personerna som läser texterna kommer att ta till sig informationen och influeras, antingen medvetet eller omedvetet. Man bör alltså inte skriva rekommendationer utan eftertanke. På Internet idag vimlar det av människor som uttrycker sina åsikter. Dilemmat är att många inlägg varken är speciellt välskrivna eller trovärdiga.

Om du vill framstå som seriös, kunnig och insatt, gäller det att bygga upp ett förtroende hos dina läsare. Först och främst är det viktigt att presentera korrekt information och vara ärlig med vad du behärskar. Om du saknar tillräckligt med kunskap inom ett område, men ändå tar på dig uppgiften att bedöma något inom denna sektor, kommer läsarna snabbt att genomskåda dig och ditt varumärke förstörs.

Till skillnad från recensioner lyfter rekommendationer huvudsakligen fram produkter och tjänster som skribenten själv går i god för. Detta betyder dock inte att negativa aspekter behöver uteslutas. Tvärtom ökar trovärdigheten om rekommendationen är balanserad och nyanserad. Som ett exempel på en bra och välskriven rekommendation kan man nämna Vasa Casino och deras rekommendationstext av Vera & John. Texten ger oss en direkt känsla av att skribenten vet vad han eller hon talar om, vilket gör att man vill läsa vidare. Texten är även väldisponerad och ger intryck av att bygga på stora kunskaper inom ämnet.

Något som rekommenderas mycket på nätet är musik och film. I detta fall är det ännu svårare att skriva en bra rekommendationstext, eftersom smak är något högst personligt. En bra rekommendation här bör hitta en lämplig balansgång mellan information, personliga känslor och jämförelser med andra verk i samma genre. Man måste också fundera över vem man skriver för och anpassa texten efter målgruppens intressen. Nöjesguiden har text om både film och musik som alla snabbt och enkelt kan ta del av.