Publicera själv

Publicera

Beroende på vad det är man vill ge ut för typ av publikation så finns det olika verktyg och kanaler för att göra detta. Vi tänkte här ta upp några av de vanligaste kanalerna idag. 

Blogg

I Sverige fanns under 2012 omkring 200 000 aktiva bloggar och över 16 miljoner publicerade blogginlägg, något som gör bloggen till det troligast vanligaste sättet bland svenskarna att publicera – om vi bortser från sociala medier. Den första bloggen menar man att den skrevs 1994, men det dröjde ännu många år innan det skulle bli vad bloggen är idag.

För den som inte är fullt insatt vad en blogg är kan vi berätta att det är i många fall en slags dagbok som tillgängliggörs för andra att läsa. Men att endast kalla den för en dagbok vore fel eftersom den används på många olika sätt, inte minst bland företag som kommunicerar nyheter, kampanjer och liknande via bloggar. Bloggen finns i alla olika genres från poesi till rena dagboksinlägg.

Bok

Att ge ut en bok är ett inte bara lite mer klassiskt, utan väldigt mycket mer klassiskt sätt att publicera text än att blogga. Böcker ges ut i många olika genres och med olika avsikter. Det kan vara i lärosyfte, underhållningssyfte eller något helt annat syfte – egentligen lite på samma sätt som med bloggen. Men hur ger man egentligen ut en egen bok?

Det finns lite olika vägar att gå när det gäller att ge ut en bok, ett sätt är att skicka in dina färdiga skript eller idéer till förlag och hoppas på att någon förläggare nappar på det du skrivit.  Något som dock blir allt vanligare är att man ger ut böcker under eget förlag, alltså lite som inom musikindustrin där många artister numera ger ut skivor med eget skivbolag. Att detta är möjligt för tidigare outgivna författare är mycket tack vare tjänster som den Vulkanmedia.se erbjuder. Tjänsten innebär att dom sköter det arbete som ett vanligt förlag står för – alltså tryck och utgivning. Du köper tjänsten av dem, men det finns inget krav på att det ska stå att Vulkanmedia är utgivare. Tjänster som dessa har gjort det lättare för exempelvis unga författare som har svårt att någon förläggare att nappa.

Youtube

När man hör ordet publikation eller publicering så tänker nog många att det handlar om något som publiceras som text. Men i det moderna samhället så innebär publikationer även saker som publiceras i både stillbilder, rörlig bild och ljud. I semantiken benämner man dessutom allt detta som text, så viss logik finns det ändå. Youtube är ett annat mycket vanligt publiceringsverktyg idag. För somliga fungerar det som en v-logg, en blogg fast video istället för text, för somliga fungerar det mer som ett sätt att vilja visa något dem själv eller andra gjort. Egentligen kan både blogg och Youtube räknas som sociala medier, men vi tycker att de ändå är ”lite mer” än så.